Z raportu FBI IC3 z 2021 roku wynika, że straty z powodu cyberprzestępczości wynoszą obecnie ponad 6,9 mld dolarów. Aby sprostać wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, Microsoft wprowadził dwa nowe produkty – Microsoft Defender Threat Intelligence i Microsoft Defender External Attack Surface Management – które zapewniają organizacjom głębszy kontekst aktywności aktorów zagrożeń i pomagają im chronić infrastrukturę oraz zmniejszyć ogólną powierzchnię potencjalnego ataku.


Microsoft Defender External Attack Surface Management

To nowy produkt Microsoft, który zapewnia klientom przegląd powierzchni ataku w ich organizacjach, ułatwiając odkrywanie luk i blokowanie potencjalnych ataków.

Szczególnie przydane funkcje to między innymi przegląd niezarządzanych lub nieznanych zasobów dodanych do środowiska po fuzjach lub przejęciach czy np. stworzonych przez zespoły „shadow” IT.

Poprzez stałe i rzeczywiste skanowanie połączeń internetowych, narzędzie to tworzy katalog całego środowiska organizacji.

Źródło: microsoft.com

Defender External Attack Surface Management pomaga klientom odkrywać niezarządzane zasoby, które mogą być potencjalnymi punktami wejścia dla atakującego“.

Poprzez ciągłe śledzenie połączeń i szukanie niezabezpieczonych urządzeń narażonych na ataki internetowe, Microsoft Defender External Attack Surface Management umożliwia zespołom bezpieczeństwa postrzeganie swojego środowiska w sposób, w jaki robi to atakujący. Pozwala także na odkrywanie podatności przed ich wykorzystaniem w trakcie ataku.

Źródło: microsoft.com

Organizacje mogą korzystać z Microsoft Defender Threat Intelligence (MDTI) za pośrednictwem swojego portalu lub mogą go używać z rozwiązaniem do zarządzania informacjami i zdarzeniami (SIEM).

MDTI działa najlepiej, gdy jest sparowany z narzędziami SIEM+XDR, aby umożliwić głębszą analizę i integrację” – wyjaśnia rzecznik. “Informacje o zagrożeniach mogą być współdzielone między produktami, a MDTI może nawet tworzyć incydenty związane z TI w ramach Microsoft Sentinel“.

Mając pełny obraz organizacji, klienci mogą podjąć zalecane kroki w celu zmniejszenia ryzyka poprzez objęcie tych nieznanych zasobów, punktów końcowych i aktywów bezpiecznym zarządzaniem w ramach swoich narzędzi SIEM i XDR“.

Microsoft oferuje w pełni funkcjonalną 30-dniową bezpłatną wersję próbną usługi Microsoft Defender External Attack Surface Management. Usługę można włączyć w portalu Azure.


Microsoft Defender Threat Intelligence

Microsoft ogłosił również narzędzie Threat Intelligence, drugi produkt z zakresu bezpieczeństwa, który dostarczy zespołom operacyjnym ds. bezpieczeństwa (SecOps) informacji o zagrożeniach. Jest to niezbędne do poznania metod i infrastruktury atakujących oraz do przyspieszenia dochodzeń w sprawie ataków.

Microsoft Defender Threat Intelligence to usługa klasy korporacyjnej dla organizacji posiadających centra operacji bezpieczeństwa. Łączy ona “sygnały bezpieczeństwa” pochodzące od zespołu RiskIQ w firmie Microsoft, a także od zespołów badawczych ds. bezpieczeństwa Microsoft Threat Intelligence Center i Microsoft 365 Defender.

Źródło: microsoft.com

Dzięki temu członkowie zespołu SecOps będą mieli dostęp do danych w czasie rzeczywistym z ogromnego zbioru 43 bilionów dziennych sygnałów bezpieczeństwa firmy Microsoft, aby proaktywnie polować na zagrożenia w swoich środowiskach.

Dane są dostarczane jako biblioteka surowych informacji o zagrożeniach z informacjami o nazwach aktorów i korelacją ich narzędzi, taktyk i procedur (TTPs).

Według Microsoftu, wszystkie te dodatkowe informacje (TTP) na temat aktorów zagrożeń i ich infrastruktury pomogą zespołom bezpieczeństwa klientów wykrywać, usuwać i blokować ukryte narzędzia przeciwników.

Skala i ilość informacji została zaprojektowana tak, aby umożliwić Centrom Operacji Bezpieczeństwa zrozumienie specyficznych zagrożeń, z którymi boryka się ich organizacja i odpowiednio wzmocnić postawę bezpieczeństwa.

Microsoft już teraz ma w ofercie usługę “Microsoft Threat Experts — Experts on Demand”, w ramach której organizacje mogą skorzystać z wiedzy zespołów bezpieczeństwa Microsoftu.

Podziel się z innymi tym artykułem!