najważniejsze trendy i tendencje w zakresie prywatności danych

Ponieważ liczba przepisów dotyczących prywatności na całym świecie stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą koncentrować się na śledzeniu tych zmian, aby skutecznie chronić dane osobowe swoich klientów i nie łamać nowych zasad prywatności.

Ogromne kary za łamanie przepisów o ochronie danych osobowych to nie jedyny powód, dla którego firmy muszą poprawiać zabezpieczenia danych. Wraz ze wzrostem świadomości użytkowników na ten temat, zgodne z prawem postępowanie firm z danymi osobowymi wpływa coraz mocniej na zaufanie użytkowników. Dodatkowo rozwój algorytmów AI na świecie pozwala na w pełni automatyczne wykorzystanie danych osobowych do profilowania, analizy statystycznej czy do nauki botów nowych zachowań.

Poniżej najważniejsze trendy i tendencje w zakresie prywatności danych, konieczne do zrozumienia w 2023 roku.

1. Globalne zwiększenie regulacji dotyczących prywatności

Wprowadzenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Europie w 2018 roku zapoczątkowało rozwój przepisów dotyczących prywatności danych na całym świecie. Obecnie w ponad 100 krajach obowiązują przepisy dotyczące prywatności lub ochrony danych, a liczba ta stale rośnie. Oczekuje się, że do końca 2024 r. 75% światowej populacji będzie miało swoje dane osobowe objęte przepisami dotyczącymi prywatności analogicznymi do RODO/GDPR. Oczywiście powstawanie takich przepisów należy rozpatrywać jak najbardziej pozytywnie. Zredukuje to liczbę miejsc, gdzie można uciec od regulacji prawnych i przetwarzać dane osobowe w nieograniczony sposób.

2. Tworzenie regulacji prawnych w USA

Do 2023 r. tylko jeden stan USA miał skuteczne przepisy dotyczące ochrony danych. Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) była pierwszą regulacją dotyczącą prywatności danych w Stanach Zjednoczonych. Zaczęła ona obowiązywać 1 stycznia 2020 roku.

W 2023 wejdzie w życie szereg ustaw:

  • Kalifornijska ustawa o prawach do prywatności (CPRA) zmieni istniejące przepisy, tworząc nowe i rozszerzone prawa dla konsumentów z Kalifornii – ustawa wprowadzi zwiększenie ochrony wrażliwych danych osobowych, w tym ubezpieczenia społecznego, prawa jazdy, paszportu, adresu, numerów kont finansowych i innych wysoce prywatnych informacji. Konsumenci będą mogli ograniczyć zdolność przedsiębiorstw do gromadzenia lub przetwarzania tych danych.
  • Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA) (będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.)
  • Colorado Privacy Act (CPA) (od 1 lipca 2023 r.)
  • Ustawa o ochronie danych stanu Connecticut (również od 1 lipca 2023 r.)
  • Utah Consumer Privacy Act (od 31 grudnia 2023 r.)

3. Korporacje inwestują więcej w technologie zapewniające prywatność

Wydatki związane z prywatnością, głównie na przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności, będą nadal rosły w 2023 r. Ponieważ przepisy te stale ewoluują, firmy będą więcej inwestować w technologie, aby zdobyć zaufanie użytkowników i uniknąć kar. Obecnie reklamodawcy i agencje marketingowe stosują modele biznesowe polegające na udostępnianiu danych osobowych. To się jednak szybko zmienia. Technologie zwiększające prywatność znalazły się w centrum uwagi w 2022 r. i będą tam nadal w 2023 r. W 2019 r. Google uruchomił Privacy Sandbox i obecnie pracuje nad interfejsem Trust token API oraz innymi technologiami ochrony prywatności, które zastąpią popularne pliki cookies.

4. Więcej kar za nieprzestrzennie regulacji

W latach 2021–2022 duże firmy technologiczne zostały ukarane wielomilionowymi karami za naruszenia RODO. Łączna wysokość kar nałożonych na samą korporację Meta do końca 2022 roku przez irlandzką Komisję Ochrony Danych za naruszenie GDPR i Dyrektywy o e-prywatności sięga prawie 1 miliarda euro. Ponadto Komisja ma jeszcze 40 otwartych zapytań dotyczących innych dużych firm technologicznych.

Tendencja ta utrzyma się w 2023 roku i powinniśmy spodziewać się kolejnych wysokich kar finansowych dla firm za naruszenie przepisów dotyczących prywatności, zwłaszcza tych europejskich.

Regulacje prawne, a nawet same pliki cookie lub inne technologie śledzenia, stale ewoluują, co oznacza, że właściciele witryn powinni na bieżąco aktualizować swoją politykę prywatności i odpowiednio przetwarzać dane osobowe.

5. Przyszłość bez ciasteczek

Przyszłość bez plików cookie jest tuż-tuż. Wraz ze wzrostem znaczenia danych osobowych i świadomości użytkowników na ich temat, pliki cookie firm trzecich odchodzą w zapomnienie. Google ogłosiło, że do końca 2023 roku oficjalnie przestanie wspierać pliki cookie firm trzecich w przeglądarce Google Chrome. Trochę później będzie musiało wdrożyć blokowanie plików cookie stron trzecich (do 2024) ze względu na konieczność pełnego przetestowania technologicznych rozwiązań alternatywnych.

6. Większa przejrzystość w gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych

Dzisiejsi użytkownicy Internetu są bardziej świadomi i cenią sobie prywatność danych. Pewnie ponad połowa osób zmieniłaby usługodawcę po prostu ze względu na ich politykę gromadzenia danych lub praktyki ich udostępniania. Dlatego na przykład wielu użytkowników nie korzysta z usług Google (Google Chrome) i wybiera bardziej przejrzyste opcje od usługodawców takich jak Microsoft (Edge) czy Apple (Safari).

Trend ten utrzyma się w 2023 r. Firmy, które poważnie traktują dane osobowe użytkowników, odnotują wzrost liczby aktywnych użytkowników oraz wzrost zysków w porównaniu z konkurencją.

7. Wzrost próśb i skarg osób, których dotyczące dane osobowe

Osoby, których dotyczą przepisy przetwarzania danych wrażliwych stają się coraz bardziej świadome swoich praw i chcą chronić informacje na swój temat. Ponieważ osoby te nadal korzystają ze swojego prawa do poznania, aktualizacji, usunięcia lub innego postępowania z danymi osobowymi, które zebrały o nich firmy, nastąpi znaczny wzrost wniosków i skarg właścicieli tych danych wrażliwych w 2023 r.

8. Więcej stanowisk związanych z bezpieczeństwem danych i prywatnością

Rosnące i zmieniające się przepisy dotyczące prywatności na całym świecie doprowadzą w nadchodzącym roku do zwiększenia liczby miejsc pracy związanych z bezpieczeństwem informacji. Wzrost liczby powiązanych zawodów w ostatnich latach obala mit, że nauka o danych i sztuczna inteligencja zastępują ludzką pracę. Jeśli nowe profesje cały czas powstają, to jasne jest, że w pierwszej kolejności stanowiska te zajmą ludzie, a nie algorytmy.

W związku z tym w ostatnich latach stworzono nowe programy edukacyjne w zakresie technologii, aby zaspokoić zapotrzebowanie na stanowiska związane z bezpieczeństwem danych. Zapotrzebowanie na ekspertów i doradców prawnych ds. prywatności w ostatnim czasie wzrasta. Trend ten utrzyma się w 2023 roku.

Podziel się z innymi tym artykułem!