CIAM, w rozwinięciu Customer Identity and Access Management

Dziś ponownie postaramy się przybliżyć Wam skrótowiec, który w świecie zarządzania tożsamością i dostępem funkcjonuje od ponad dekady. Mowa o CIAM, w rozwinięciu Customer Identity and Access Management. Skupimy się nad jego znaczeniem w kontekście zarządzania tożsamościami i dostępami klientów naszej organizacji. Może być mylony z drugim skrótowcem, na pierwszy rzut oka niemal identycznym, ale o innym rozwinięciu (Cloud Infrastructure Entitlement Management), odnoszącym się do zarządzania uprawnieniami w infrastrukturze chmurowej. Customer IAM odgrywa jednak zupełnie inną, lecz równie istotną rolę. Tematykę zarządzania uprawnieniami w środowiskach chmurowych rozwiniemy w kolejnym artykule naszej serii.

Co to jest CIAM?

CIAM to systemy i procesy służące do zarządzania tożsamością i dostępem klientów do usług cyfrowych. W odróżnieniu od tradycyjnego IAM lub IGA, skoncentrowanych na pracownikach i wewnętrznych użytkownikach, CIAM skupia się na zewnętrznych użytkownikach, czyli klientach. Podkreślmy, że chodzi tu tylko o klientów – tożsamości pracowników zewnętrznych, takich jak kontraktorzy czy współpracownicy naszej firmy, dalej będą zarządzane w systemach klasy IGA. Rozwiązania CIAM są szczególnie istotne dla firm prowadzących działalność online i oferujących usługi cyfrowe dla szerokiej populacji zainteresowanych. Bezpieczne i efektywne zarządzanie tożsamościami klientów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zaufania i lojalności klientów. Przykładem firm, które wykorzystują rozwiązania tej klasy są linie lotnicze, ubezpieczyciele, firmy oferujące treści online czy sklepy internetowe.

Dlaczego CIAM jest ważny?

Jak sama nazwa wskazuje, systemy tej klasy są pewnego rodzaju rozszerzeniem rozwiązań klasy IAM. Z punktu widzenia zastosowania ich w praktyce możemy powiedzieć, że mają one następujące znaczenie:

 • Bezpieczeństwo: w świecie, w którym cyberzagrożenia są coraz bardziej złożone, CIAM oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie uwierzytelniania i autoryzacji, chroniąc dane klientów poprzez odpowiedni poziom zabezpieczenia tożsamości przed przejęciem i nieautoryzowanym wykorzystaniem.
 • Doświadczenie użytkownika: szybka i bezproblemowa rejestracja oraz logowanie poprawiają doświadczenia klientów, co jest kluczowe dla utrzymania ich w danej organizacji. Jeżeli procesy rejestracji będą intuicyjne i jednocześnie zapewnią odpowiedni poziom ochrony, to klient nie będzie poirytowany sposobem, w jaki na przykład sklep internetowy wymaga jego danych.
 • Zgodność z przepisami: CIAM pomaga firmom dostosować się do rosnących wymagań prawnych dotyczących prywatności i ochrony danych, takich jak europejskie RODO (General Data Protection Regulation) czy kalifornijskie CCPA (California Consumer Privacy Act).

Jak CIAM wpływa na biznes?

Oprócz kwestii związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, CIAM oferuje również korzyści czysto biznesowe, spośród których możemy wymienić:

 • Zwiększenie konwersji: uproszczone procesy rejestracji i logowania mogą skutkować wyższymi wskaźnikami konwersji w sklepach internetowych i innych usługach cyfrowych.
 • Poprawa lojalności klientów: dobre doświadczenia związane z zarządzaniem tożsamością mogą zwiększać lojalność klientów.
 • Zmniejszenie kosztów wsparcia: automatyzacja procesów identyfikacji i autoryzacji może znacznie zmniejszyć obciążenie działów wsparcia klienta.

Jakie są przykłady zastosowania CIAM?

Organizacje, które korzystają z systemów IAM czy IGA nie muszą uruchamiać rozwiązań klasy CIAM, a uzależnione jest to głównie od profilu działalności firmy. Najczęściej rozwiązania tego typu wdrażane są przez podmioty oferujące swoje usługi dla klientów w następujących obszarach:

 • E-commerce: CIAM umożliwia sklepom internetowym oferowanie szybkich i bezpiecznych procesów rejestracji, logowania i realizacji transakcji.
 • Bankowość i usługi finansowe: w sektorze finansowym CIAM pomaga w zabezpieczaniu kont i transakcji klientów oraz umożliwia wygodne i bezpieczne metody uwierzytelniania.
 • Media społecznościowe i rozrywka: platformy społecznościowe i streamingowe korzystają z CIAM do zarządzania dostępem do treści i profilami użytkowników, oferując jednocześnie spersonalizowane doświadczenia.

Jak wdrażać systemy klasy CIAM?

Podobnie jak w przypadku wdrażania tradycyjnego IAM-a czy systemu IGA, proces uruchomienia powinien obejmować następujące fazy:

 • Analizę potrzeb biznesowych: zrozumienie, które aspekty CIAM są kluczowe dla danej organizacji.
 • Wybór odpowiedniej platformy: wybór rozwiązania CIAM, które najlepiej odpowiada potrzebom i wymaganiom firmy.
 • Integracja z istniejącymi systemami: zapewnienie, że CIAM będzie działał płynnie z innymi systemami IT w organizacji.
 • Edukacja i szkolenie: zapewnienie, że użytkownicy i pracownicy są świadomi nowych narzędzi i praktyk bezpieczeństwa.

Zarządzanie tożsamościami w CIAM – jak jest realizowane?

Zarządzanie tożsamościami w CIAM obejmuje między innymi takie funkcjonalności jak:

 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA): zapewnienie dodatkowej warstwy bezpieczeństwa poprzez wymaganie więcej niż jednej metody uwierzytelnienia dla klientów – najczęściej wybierany jest składnik wykorzystujący urządzenie mobilne, jak np. SMS czy aplikacja.
 • Zarządzanie profilami użytkowników: umożliwienie użytkownikom samodzielnego zarządzania swoimi danymi i preferencjami, czyli utworzenie profilu, zmiana danych czy w końcu prawo do „zapomnienia” w przypadku regulacji GDPR.
 • Zarządzanie zgłoszeniami i dostępem: automatyzacja procesów związanych z żądaniami dostępu i ich zatwierdzaniem, jak w każdym systemie informatycznym w przypadkach, gdy jednak użytkownik nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemu – konieczna jest interakcja z człowiekiem lub, coraz częściej, botem AI.

Te funkcje są w pewnym zakresie realizowane również przez rozwiązania IAM\IGA, ale zwróćmy uwagę, że w ich przypadku źródłem danych o tożsamości są najczęściej systemy kadrowe, traktowane jako zaufane źródła danych, a w przypadku systemów CIAM tym źródłem jest klient albo dostawca tożsamości klienta.

Czy CIAM jest ważny dla bezpieczeństwa?

CIAM to niezbędny element każdej strategii cyfrowej. Dzięki zaawansowanym funkcjom zarządzania tożsamościami i dostępem firmy mogą nie tylko lepiej chronić dane swoich klientów, ale również oferować im bardziej spersonalizowane i satysfakcjonujące doświadczenia online. W czasach, gdy bezpieczeństwo danych i prywatność są na pierwszym planie, CIAM staje się kluczowym narzędziem w arsenale każdej nowoczesnej organizacji, która oferuje swoje usługi dla szerokich rzeszy odbiorców, którym musi zapewnić:

 • Ochronę przed atakami cybernetycznymi: zabezpiecza przed atakami polegającymi na wykradaniu danych i tożsamości.
 • Zapobieganie nadużyciom: monitoruje i analizuje działania użytkowników w celu wykrywania nieprawidłowych zachowań.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami: pomaga w dostosowaniu się do przepisów o ochronie danych i prywatności.

Mamy nadzieję, że artykuł przybliżył Wam trochę specyfikę i korzyści, jakie niosą ze sobą systemy Customer Identity and Access Management. Jeżeli jesteście zainteresowani wiedzą praktyczną, zapraszamy do kontaktu z firmą ProLimes.

Podziel się z innymi tym artykułem!