Jakie wyzwania dotyczące bezpieczeństwa stawiają aplikacje marketingowe SaaS?

Skuteczne działania marketingowe są dziś napędzane przez wykorzystanie aplikacji typu Software-as-a-Service (SaaS). Aplikacje marketingowe, takie jak Salesforce, Hubspot, Outreach, Asana, Monday i Box, umożliwiają zespołom marketingowym, agencjom, freelancerom i ekspertom ds. reklamy płynną współpracę nad kampaniami i inicjatywami marketingowymi.

Wspomniane aplikacje służą jako cyfrowe centra dowodzenia dla specjalistów ds. marketingu. Zawierają niezbędne strategie wejścia na rynek i często są połączone z systemami płatności na żywo upoważnionymi do przeprowadzania poważnych operacji pieniężnych. Zapewnienie ich bezpieczeństwa jest złożonym zadaniem, biorąc pod uwagę mnogość aplikacji, właścicieli biznesowych, konfiguracje w każdej aplikacji, użytkowników, wzajemnie połączone wtyczki itp.

Poniżej omówimy najczęstsze przypadki użycia aplikacji marketingowych SaaS, począwszy od użytkowników zewnętrznych i udostępnianych publicznie linków do podłączonych aplikacji i metod płatności. Przyjrzymy się, jak zapewnić bezpieczeństwo i integralność przechowywanych w nich danych.

1. Zewnętrzni użytkownicy

Działy marketingu często przyznają uprawnienia administracyjne lub uprawnienia wysokiego dostępu partnerom z agencji i niezależnym freelancerom, którzy do pracy potrzebują wrażliwych danych czy raportów. Zarządzanie tymi użytkownikami zewnętrznymi może być trudnym zadaniem. Ważne jest, aby uważnie monitorować ich uprawnienia i ograniczać je do niezbędnego minimum. Ponadto często występuje przerwa między momentem, w którym pracownik opuszcza agencję, a momentem, w którym agencja powiadamia klienta. W tym okresie byli pracownicy zewnętrzni mogą sporo namieszać, mając zachowany dostęp do danych.

2. Linki udostępnione publicznie

Współpraca z agencjami często wymaga udostępniania plików, projektów i folderów różnym członkom zespołu. Korzystanie z jednego zestawu łączy publicznych dla wszystkich użytkowników jest kuszącą opcją, ponieważ zmniejsza liczbę zadań administracyjnych za każdym razem, gdy do projektu wprowadzany jest nowy użytkownik.

Takie podejście może prowadzić jednak do nieumyślnego ujawnienia wrażliwych zasobów byłym pracownikom agencji lub innym niezamierzonym odbiorcom, ponieważ z linków publicznych może korzystać każdy i to często anonimowo, bez konieczności uwierzytelniania.

3. Połączone metody płatności

Budżety marketingowe często obejmują znaczne sumy pieniędzy, a jak wiemy, dane finansowe są zawsze bardzo wrażliwe dla organizacji. Nierzadko zdarza się, że to agencje zewnętrzne zarządzają tymi budżetami, a pozostawienie ich bez zabezpieczenia może skutkować pojawieniem się złośliwych działań, takich jak nieautoryzowany dostęp lub prowadzenie negatywnych kampanii. Organizacje muszą mieć pewność, że konfiguracje dostępu są ściśle kontrolowane, a mechanizmy wykrywania i reagowania na zagrożenia tożsamości (ITDR) wysyłają alerty, gdy użytkownicy wykazują nietypowe zachowanie, np. płacą poza budżetem lub wysyłają wiele małych zleceń zapłaty.

4. Bardzo wrażliwe dane

Działy marketingu w dużym stopniu polegają na danych biznesowych (finansowych) oraz danych od klientów, które są przechowywane i analizowane w bazach SaaS, takich jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), centra automatyzacji marketingu i narzędzia przedstawiciela ds. rozwoju sprzedaży (SDR).

Ochrona takich danych jest bardzo ważna i wymaga solidnej kontroli dostępu, uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) oraz stałego monitorowania zachowań użytkowników wewnętrznych.

5. Połączone aplikacje

Zespoły marketingowe korzystają z szerokiej gamy połączonych aplikacji do wspierania swoich codziennych działań. Obejmują one kalendarze, wtyczki do wideokonferencji, narzędzia do projektowania, zarządzania projektami i optymalizacji reklam. Każda z tych aplikacji żąda różnych poziomów uprawnień do danych firmowych, a niektóre z nich są dość inwazyjne. Organizacje potrzebują przejrzystości, aby móc określić stopień ryzyka związanego z tymi aplikacjami.

Słowo na koniec o bezpieczeństwie

Aplikacje SaaS są kluczem do produktywnej i wydajnej pracy. Jakikolwiek potencjalny wyciek lub naruszenie danych jest problemem nie tylko dla całej organizacji, ale w szczególności dla działu marketingu, na którym spoczywa ostateczna odpowiedzialność za wizerunek marki. Wszelkie szkody dla reputacji mogą nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe. Pomocne mogą być tutaj platformy SaaS Security Posture Management (SSPM), które umożliwiają zespołom ds. bezpieczeństwa współpracę z marketingiem i zapewnienie bezpieczeństwa tych aplikacji. SSPM monitorują i zarządzają użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zapewniają ścisłą kontrolę dostępu do zasobów SaaS i chronią wrażliwe dane. Właściwy wybór takiej platformy zagwarantuje, że żaden przepływ pracy nie zostanie zakłócony, a wszyscy interesariusze zajmujący się marketingiem pozostaną wydajni i produktywni. Warto zainteresować się tematem SSPM, jeśli nasza organizacja pracuje głównie na aplikacjach firm trzecich w architekturze SaaS, kolaborując przy okazji z dużą liczbą podmiotów zewnętrznych.

Podziel się z innymi tym artykułem!