bezpieczeństwo aplikacji korporacyjnych

Każda organizacja opracowująca czy wdrażająca aplikacje w swoim środowisku musi posiadać mechanizmy kontroli ich bezpieczeństwa. Jednakże przedsiębiorstwa stoją przed pewnymi szczególnymi rodzajami wyzwań związanych z bezpieczeństwem – dlatego organizacje działające na skalę korporacyjną wymagają specjalnych praktyk dotyczących bezpiecznego korzystania z aplikacji.

Czym jest bezpieczeństwo aplikacji korporacyjnych?

Bezpieczeństwo aplikacji korporacyjnych (ang. Enterprise Application Security) to praktyka polegająca na zabezpieczaniu aplikacji wdrażanych przez organizacje klasy Enterprise na wszystkich etapach cyklu życia oprogramowania (ang. SDLC). Rozwiązania typu Enterprise AppSec umożliwiają dużym firmom wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa w kodzie źródłowym, w nowo skompilowanych wersjach aplikacji oraz w środowiskach wykonawczych.

Ponadto zabezpieczenia aplikacji mogą chronić wszystkie warstwy i komponenty nowoczesnych programów — w tym nie tylko same aplikacje, ale także koordynatorów, siatki usług, interfejsy API i różne inne zasoby, na których obecnie zwykle opierają się aplikacje.

Kontekstowo powinniśmy rozważyć, jak duża musi być firma, aby kwalifikować się jako korporacja (enterprise), a co za tym idzie, wymagać korporacyjnego AppSec. Jednak pamiętajmy, że OECD uznaje każdą organizację zatrudniającą co najmniej 250 pracowników za „duże przedsiębiorstwo”. Zatem kiedy mówimy o bezpieczeństwie aplikacji korporacyjnych, mamy na myśli bezpieczeństwo aplikacji w każdej organizacji przyzwoitej wielkości. Firma nie musi zatrudniać dziesiątek tysięcy pracowników, żeby kwalifikować się do definicji enterprise.

Dlaczego bezpieczeństwo wdrażanych aplikacji jest ważne?

Bezpieczeństwo aplikacji korporacyjnych jest dziś tak istotne, ponieważ uwzględnia unikalne wyzwania związane z bezpieczeństwem, które dotykają duże organizacje.

Aby w pełni zrozumieć, co to oznacza, omówmy ogólnie bezpieczeństwo aplikacji, a następnie wyjaśnijmy, co sprawia, że wymagania dotyczące bezpieczeństwa aplikacji korporacyjnych są wyjątkowe. Podstawy bezpieczeństwa aplikacji są takie same niezależnie od wielkości organizacji. Firmy duże, małe i średnie muszą zarządzać zagrożeniami bezpieczeństwa aplikacji, jak luki w kodzie źródłowym, zagrożenia w łańcuchu dostaw oprogramowania i błędy konfiguracyjne w szablonach infrastruktury, które narażają aplikacje lub środowiska na ataki.

Jednak szczególnie w środowiskach korporacyjnych obowiązują dodatkowe względy bezpieczeństwa, które wymieniamy poniżej.

  • Skala – duży rozmiar przedsiębiorstw oznacza, że zwykle potrzeba więcej kodu do zabezpieczenia, a także większej liczby zespołów i środowisk wdrożeniowych. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie wydajności i skalowalności procesów AppSec.
  • Złożoność – skala działalności przedsiębiorstwa również wpływa na złożoność. Na przykład w jednym klastrze Kubernetes mogą działać dziesiątki aplikacji, a firma może polegać na wielu chmurach lub centrach danych do hostowania swoich aplikacji. W rezultacie zabezpieczenia aplikacji korporacyjnych muszą być w stanie wykrywać i eliminować zagrożenia w złożonych i rozproszonych architekturach wdrożeniowych.
  • Wymagania dotyczące kolaboracji – w małej firmie pojedynczy pracownik lub zespół może być w stanie zarządzać wszystkimi aspektami bezpieczeństwa aplikacji. Jednak w większej praca ta musi być dzielona pomiędzy zespoły, co wymaga rozwiązania AppSec umożliwiającego efektywną współpracę.
  • Ryzyko związane z Shadow IT – im większa firma, tym łatwiej jest zgromadzić Shadow IT – czyli infrastrukturę, aplikacje, a nawet interfejsy API typu „zombie”, które pracownicy wdrażają bez oficjalnej zgody lub które zapominają wyłączyć, gdy nie są już potrzebne. Ochrona przed tymi zagrożeniami jest szczególnie ważna w kontekście korporacyjnego AppSec.

Krótko mówiąc, bezpieczeństwo aplikacji korporacyjnych musi działać na poziomach skalowalności, efektywności, wydajności i złożoności, które są mniej istotne przy zarządzaniu zagrożeniami w mniejszych organizacjach.

Jak działa AppSec dla przedsiębiorstw?

Najlepszym sposobem poradzenia sobie ze specjalnymi wyzwaniami dotyczącymi AppSec jest wdrożenie kompleksowej platformy bezpieczeństwa aplikacji, która może zarządzać wszelkiego rodzaju zagrożeniami i pomagać w reagowaniu na nie, we wszystkich aplikacjach i na wszystkich etapach SDLC.

Z tego powodu większość strategii bezpieczeństwa aplikacji dla przedsiębiorstw skupia się na odrzuceniu izolowanych narzędzi i zastąpieniu ich zintegrowaną, holistyczną platformą bezpieczeństwa aplikacji, taką jak natywna platforma ochrony aplikacji w chmurze (CNAPP). Takie podejście zwiększa wydajność i pomaga zespołom współpracować, ponieważ mogą zarządzać bezpieczeństwem aplikacji za pomocą skonsolidowanego rozwiązania. Podobnie jest w przypadku SIEM/XDR dla bezpieczeństwa infrastruktury. Zmniejsza się także ryzyko, że niektóre zagrożenia pozostaną niewykryte ze względu na luki w zestawach narzędzi bezpieczeństwa.

Mając to na uwadze, w wielu przedsiębiorstwach ważne jest zapewnienie programistom i analitykom bezpieczeństwa pewnej kontroli nad sposobem ich działania. Zespół tworzący jedną aplikację może na przykład mieć odmienne preferencje dotyczące narzędzi niż inny. Programy bezpieczeństwa aplikacji dla przedsiębiorstw powinny być zatem wystarczająco elastyczne, aby uwzględniać różne podejścia do tworzenia i dostarczania aplikacji.

Firmy mogą wdrożyć tę elastyczność, upewniając się, że przyjęta przez nich platforma bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw jest zdolna do integracji z dowolnymi narzędziami ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD), z którymi zdecydują się pracować. W ten sposób poszczególne zespoły mogą dostosować procesy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa do swoich przepływów pracy, zamiast być zmuszane do organizowania swoich procedur wokół sztywnych wymagań bezpieczeństwa.

Kilka najlepszy praktyk dla przedsiębiorstw

Wdrożenie całościowej, elastycznej platformy zabezpieczeń dla przedsiębiorstw to jeden z kluczowych kroków w stronę skutecznego rozwiązania AppSec. Jednak firmy mogą osiągnąć jeszcze większą wartość, stosując wymienione poniżej najlepsze praktyki.

  • Ciągła automatyzacja – automatyzacja jest kluczem do skutecznego działania na dużą skalę. W małej firmie można mieć możliwość ręcznego zarządzania skanowaniem i testami bezpieczeństwa, ale w przedsiębiorstwie powinno się dążyć do zautomatyzowanego zabezpieczania aplikacji tam, gdzie to możliwe.
  • Zintegrowane bezpieczeństwo z SDLC – zintegrowanie testów bezpieczeństwa i skanów z SDLC dla aplikacji korporacyjnych pomaga zwiększyć wydajność i skalowalność procesów bezpieczeństwa.
  • Tworzenie powtarzalnych procesów – w dużych firmach pracownicy często przychodzą i odchodzą. Dlatego ważne jest, aby zapewnić nowym inżynierom łatwość uczenia się i zarządzania procesami AppSec. Unikaj sytuacji, w których tylko jeden pracownik lub zespół wie, jak przeprowadzić na przykład krytyczny test obciążeniowy.
  • Priorytetyzacja zagrożeń – duży rozmiar przedsiębiorstwa oznacza, że alerty dotyczące bezpieczeństwa aplikacji zazwyczaj nie mają końca. Ponieważ jednak niektóre ryzyka są ważniejsze od innych, ważne jest, aby określić, którym z nich nadać priorytet.
Podziel się z innymi tym artykułem!