§1. Przeznaczanie 

Portal KapitanHack.pl i prezentowane na nim treści służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów na nim dostępnych. Stanowczo odradza się działań niezgodnych z prawem. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z prawem, z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wykorzystywane treści publikowane Portalu jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

§2. Ochrona treści.

Niniejszy Portal  korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek kopiowanie, odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione. 

§3. Wykorzystanie treści.

Kopiowanie treści możliwe jest tylko po udzieleniu zgody przez właściciela Portalu – chyba, że przy danym tekście zaznaczono inaczej.

 

§4. Ograniczenie odpowiedzialności.

Dokładamy staranności, aby zapewnić możliwie wysoką jakość i rzetelność treści publikowanych w Portalu. Nie odpowiadamy jednak za błędy, aktualność oraz kompletność publikowanych informacji. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody poniesione w wyniku wykorzystania zawartych w Portalu danych. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treści znajdujące się w hiperlinkach umieszczonych w niniejszym Portalu. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika

 

§5. Monitorowanie działania Portalu.

Informujemy, iż działania użytkownika w niniejszym Portalu są monitorowane oraz składowane.

 

§6. Bezpieczeństwo portalu.

Próby naruszenia bezpieczeństwa portalu są monitorowane. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności zagrażających bezpieczeństwu Portalu. W przypadku wykrycia tego typu działań, zostaną podjęte odpowiednie czynności – włączając w to wykorzystanie środków prawnych.

 

§7. Ochrona danych osobowych

Portal KapitanHack.pl nie kolekcjonuje żadnych informacji na temat danych osobowych jego użytkowników. 

Podziel się z innymi tym artykułem!