Zgodnie z analizą Gartner Extended Detection and Response (XDR) to „oparte na SaaS, specyficzne dla dostawcy narzędzie do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa i reagowania na incydenty, które natywnie integruje wiele produktów zabezpieczających w spójny system ujednolicający wszystkie licencjonowane komponenty”.

XDR umożliwia organizacji wyjście poza typowe kontrole detektywistyczne, zapewniając całościowy, a jednocześnie prostszy widok zagrożeń w całym środowisku technologicznym. System takiej klasy dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o zagrożeniach, na które od razu można zareagować. Pomaga zespołom bezpieczeństwa w uzyskaniu lepszych i szybszych wyników analizy.

Podstawowe zalety systemu XDR to:

 • ulepszone ochrona oraz wykrywanie i zwiększone możliwości reagowania,
 • poprawa produktywności personelu bezpieczeństwa operacyjnego,
 • niższy koszt całkowity systemu skutecznego wykrywania i reagowania na zagrożenia.
Extended Detection and Response obiecuje konsolidację wielu produktów w spójną, ujednoliconą platformę. XDR to logiczna ewolucja rozwiązań klasy EDR w podstawowe narzędzie do wykrywania incydentów i reagowania na nie.


Dlaczego organizacje potrzebują systemów XDR?

Zespoły SOC potrzebują platformy, która inteligentnie łączy wszystkie istotne dane dotyczące bezpieczeństwa i ujawnia zaawansowane zagrożenia. Ponieważ atakujący stosują coraz bardziej złożone taktyki, by skutecznie obchodzić i wykorzystywać tradycyjne zabezpieczenia, organizacje starają się zabezpieczyć coraz większą ilość wrażliwych zasobów od wewnątrz sieci.

Zespoły ds. bezpieczeństwa od lat nie narzekają na brak pracy, a wraz z ostatnimi wymaganiami dotyczącymi home office obciążenie to jeszcze wzrosło – od specjalistów cybersecurity po raz kolejny wymaga się robienia więcej przy tych samych lub mniejszych zasobach oraz ścisłych ograniczeniach budżetowych.

Przedsiębiorstwa potrzebują ujednoliconych i proaktywnych środków bezpieczeństwa, aby chronić cały przekrój zasobów technologicznych, obejmujących starsze punkty końcowe, urządzenia mobilne, sieciowe i chmurowe bez nadmiernego obciążania personelu i skomplikowanych procedur zarządzania.

Pracownicy bezpieczeństwa informatycznego zmagają się z morzem danych, co skutkuje przeciążeniem systemów bezpieczeństwa, zbyt dużą liczbą fałszywych alarmów i niewielką integracją danych z narzędziami analitycznymi lub reakcją na incydenty, a wszystko to przy historycznych poziomach obciążenia operacyjnego i finansowego.

Liderzy ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i zarządzania ryzykiem powinni wziąć pod uwagę zalety bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wartość produktywności rozwiązania XDR. Nie da się jednak ukryć, że XDR jest produktem high-end i tylko organizacje z najbardziej świadomym i kompletnym poziomem bezpieczeństwa będą mogły sobie na niego pozwolić.

Wielu z Was pewnie od razu nasuwają się pytania: „Czym XDR różni się od SIEM?”, „Co odróżnia go od SOAR?”, „Czy jest w stanie w jakiś sposób zastąpić te rozwiązania?”. Na to ostatnie odpowiedź w skrócie brzmi: „Nie”, ale więcej szczegółów znajdziecie w tym artykule.


Jak działa XDR?

Podstawowe wartości narzędzi, modułów czy systemów XDR obejmują poprawę wydajności operacji związanych z bezpieczeństwem poprzez zwiększenie możliwości wykrywania i reagowania na incydenty. Wszystko to dzięki ujednoliceniu widoczności i kontroli w punktach końcowych, sieci i chmurze.

XDR pozyskuje i odfiltrowuje wiele strumieni danych telemetrycznych. Może również zapewnić zaawansowane scenariusze reagowania dla zespołów SOC, które nie mają dedykowanych do tego narzędzi na punktach końcowych.

XDR eliminuje mało efektywne skanowania podatności czy cykle skanów AV, za to oferuje kontekst skoncentrowany na zagrożeniach i skutkach biznesowych.

Zabezpieczenia polegające na XDR zapewniają zaawansowane funkcje, między innymi:

 • wykrywanie i reagowanie na ataki ukierunkowane,
 • ładowanie diverów i bibliotek
 • natywne wsparcie analizy zachowań użytkowników i zasobów technologicznych,
 • informacje o zagrożeniach, w tym wspólne o lokalnych zagrożeniach w połączeniu z pozyskanymi z zewnątrz źródłami informacji,
 • ograniczenie konieczności ścigania fałszywych alarmów poprzez automatyczne korelowanie i potwierdzanie alertów,
 • integrację odpowiednich danych w celu szybszego i dokładniejszego sortowania incydentów,
 • scentralizowaną konfigurację i możliwość customizacji w celu ustalania priorytetów działań,
 • kompleksową analizę we wszystkich wektorach zagrożeń,
 • automatyzację i orkiestrację w celu usprawnienia wielu procesów SOC.

Korzyści ze stosowania XDR

Produkty Extended Detection and Response pomagają poprzez konsolidację wielu produktów zabezpieczających w ujednoliconą platformę wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia XDR zapewniają zaawansowane funkcje wykrywania zagrożeń i reagowania, w tym:

 • przekształcenie dużego strumienia alertów w znacznie mniejszą liczbę incydentów, którym można nadać priorytet w przypadku ręcznego dochodzenia,
 • zapewnienie zintegrowanych opcji reagowania na incydenty, które posiadają niezbędny kontekst ze wszystkich komponentów bezpieczeństwa, aby szybko rozwiązywać alerty,
 • dostarczenie opcji reakcji wykraczających poza punkty kontrolne infrastruktury, w tym sieci, chmury i punkty końcowe,
 • możliwość automatyzacji powtarzalnych zadań w celu poprawy produktywności,
 • ograniczenie szkoleń i podniesienie poziomu wsparcia Tier 1 poprzez zapewnienie wspólnego środowiska zarządzania i przepływu pracy we wszystkich komponentach bezpieczeństwa,
 • zapewnienie użytecznej i wysokiej jakości wykrywania ataków bez konieczności ciągłego dostrajania.

Największe wyzwanie systemów XDR to z pewnością trudność ich wdrożenia i integracji z całym środowiskiem. Drugim z kolei jest zapewne koszt. XDR to na ten moment pewnie najdroższe ze wszystkich systemów do bezpieczeństwa. Kompleksowa platforma XDR wymaga dostawcy, który może zapewnić odpowiedni przekrój produktów i ekosystem partnerów o głębokiej dojrzałości rynkowej, aby płynnie i sensownie łączyć wiele platform.

Podziel się z innymi tym artykułem!